ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JODŁOWNIKU
Biblioteka
Godziny pracy biblioteki szkolnej
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
8:05 - 8:25
9:10 - 12:00
15:15 - 15:10
mgr Aneta Stawarz

7:30 - 9:55
mgr Aneta Stawarz
7:30 - 11:15
12:20 - 13:05
mgr Aneta Stawarz
8:25 -10:20
11:05 -12:20
13:15 - 14:15
mgr Aneta Stawarz
9:10-11:15
12:20-14:05
mgr Aneta Stawarz