ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JODŁOWNIKU
AKTUALNOŚCI 2019
Informacja Dyrektora Szkoły!!!
* Dyrektor ZSP w Jodłowniku informuje, iż w dniach od 15 do 17 kwietnia 2019 dla klas 0 - VII SP oraz III Gimnazjum zajęcia dydaktyczne odbędą się zgodnie z planem lekcji.
* Klasa VIII SP pisze w tych dniach egzamin ósmoklasisty. Uczniowie tej klasy przychodzą do szkoły na godzinę 8.15 i opuszczają szkołę po zakończonym egzaminie.
* Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym korzystają z dowozu jak w zwykłe dni. Uczniowie dowożeni z klasy VIII mogą być odebrani przez rodziców bezpośrednio po zakończeniu egzaminu.
* W tych dniach uczniom zostanie wydany obiad na normalnych warunkach.
* W dniach 18 - 23 kwietnia 2019 uczniowie mają wolne z tytułu wiosennej przerwy świątecznej!!!
STRAJK SZKOLNY!!!
Drodzy Rodzice, w trosce o przyszłość edukacji w naszym kraju, nasza szkoła przyłącza się do strajku ZNP od dnia 8 kwietnia b.r.