ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JODŁOWNIKU
Nasza szkoła
   W ciągu ostatnich lat dzięki staraniom dyrekcji, władz gminy, grona pedagogicznego i rodziców nasza szkoła wzbogaciła się w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Zakupiono m.in. nowoczesną pracownię językową, przenośne zestawy multimedialne, kilka pracowni wyposażono w tablice interaktywne, urządzono salę taneczną i zakupiono siłownię do zajęć WF. Szkoła posiada też dwie pracownie internetowe, Multimedialne Centrum Informacji, działające przy bibliotece szkolnej, oraz nowoczesny plac zabaw. Zmodernizowano salę klasy "0", wyremontowano sale lekcyjne w budynku szkoły podstawowej, zakupiono nowoczesny sprzęt audiowizualny i wiele innych.
   Dzięki tym staraniom, oprócz ciekawych lekcji, w szkole mogą odbywać się także interesujące zajęcia dodatkowe na miarę naszych czasów, jak np. zajęcia baletu, tańca nowoczesnego czy koło technologii informacyjno - komunikacyjnych.