ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JODŁOWNIKU
Procedury i instrukcje obowiązujące na terenie szkoły w czasie pandemii
Instrukcja prawidlowego mycia rak
Instrukcja prawidlowego zakladania zdejmowania maseczek
Instrukcja prawidlowego zakladania zdejmowania rekawiczek
Instrukcja prawidlowej dezynfekcji rąk
Instrukcja postępowania uczniów i rodziców w czasie egzaminu ósmoklasisty
Instrukcja postępowania personelu w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty
Postepowanie w przypadku podejrzenia zakazenia...
Procedura dezynfekcji sal i lazienek
Procedury związane z przebywaniem uczniów w szkole
Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z zajęć
Procedury zachowania higieny przez dzieci i personel
Procedura korzystania z biblioteki szkolnej
Procedura bezpieczeństwa przestrzeni (..) w czasie egzaminu ósmoklasisty
Ważne telefony