ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JODŁOWNIKU
Nauczanie zdalne
 
        W związku z ogłoszoną kwarantanną, w trosce o dobro naszych uczniów postanowiliśmy zorganizować dla nich nauczanie zdalne za pośrednictwem Internetu.      Ze względu na szczególne warunki takiego nauczania skupimy się przede wszystkim na powtarzaniu, utrwalaniu i ćwiczeniu materiału, który został już wcześniej omówiony. Nowy materiał będziemy wprowadzać tam, gdzie będziemy mieli absolutną pewność, że uczniowie są w stanie go opanować bez bezpośredniej pomocy nauczycieli.
         W tym celu na maile klasowe nauczyciele będą wysyłać wskazówki i zadania dla uczniów. Rodziców prosimy o dopilnowanie, aby uczniowie sprawdzali maile oraz rozwiązywali zadania, które zostały im przesłane wraz z instrukcjami. Będziemy egzekwować wykonywanie tych zadań!!!
         O szczególną rozwagę prosimy uczniów klas najstarszych, szczególnie klasy 8, w związku ze zbliżającym się terminem egzaminu ósmoklasisty.
        Adresy mailowe dla poszczególnych klas znajdują się poniżej, hasła do tych kont bądź są uczniom znane, jeśli już wcześniej były wykorzystywane do celów dydaktycznych, bądź zostaną podane przez wychowawców w kontakcie telefonicznym z rodzicami.

Klasa"0": klasa0zspjodlownik@gmail.com
Klasa"1": klasa1zspjodlownik@gmail.com
Klasa"2": klasa2zspjodlownik@gmail.com
Klasa"3": klasa3zspjodlownik@gmail.com
Klasa"4": klasa4zspjodlownik@gmail.com
Klasa"5": klasa5zspjodlownik@gmail.com
Klasa"6": klasa5jodlownik@gmail.com
Klasa"7": fajnaklasa6.7@gmail.com
Klasa"8": klasa7poczta@onet.pl