ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JODŁOWNIKU
Procedury i instrukcje obowiązujące na terenie szkoły w czasie pandemii
Instrukcja prawidlowego mycia rak
Instrukcja prawidlowego zakladania zdejmowania maseczek
Instrukcja prawidlowego zakladania zdejmowania rekawiczek
Instrukcja prawidlowej dezynfekcji rąk
Instrukcja postępowania uczniów i rodziców w czasie egzaminu ósmoklasisty
Instrukcja postępowania personelu w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty
Postepowanie w przypadku podejrzenia zakazenia w szkole
Procedura w przypadku podejrzenia zakażenia w przedszkolu
Procedura dezynfekcji sal i lazienek
Procedury związane z przebywaniem uczniów w szkole
Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z zajęć
Procedury zachowania higieny przez dzieci i personel
Procedury zachowania higieny przez personel niepedagogiczny szkoły
Procedura korzystania z biblioteki szkolnej
Procedura bezpiecznego spożywania posiłków i korzystania z dystrybutora wody
Procedura bezpiecznego spożywania posiłków w przedszkolu
Procedura bezpieczeństa przestrzeni (budynków, placów zabaw boisk, itd.)
Procedura bezpieczeństwa przestrzeni w przedszkolu
Procedura bezpieczeństwa przestrzeni (..) w czasie egzaminu ósmoklasisty
Procedura bezpieczeństwa w czasie korzystania z autobusu szkolnego
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci do i z przedszkola
Procedura przebywania osób trzecich na terenie przedszkola
Ważne telefony