ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JODŁOWNIKU
Kontakt

Nasz Adres:
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jodłowniku
34-620 Jodłownik 126

nr tel: (018) 332-12-20
num. wew.:
3 - sekretariat
4 - dyrekcja
5 - biblioteka
6 - pokój naucz.(Gimnazjum)
7 - pokój naucz. (Szkoła Podstawowa)

Adres internetowy:
Sekretariat:
sekretariat@zspjodlownik.eu

Nauczyciele:
nauczyciele@zspjodlownik.eu

Administrator konta:
admin@zspjodlownik.eu