ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JODŁOWNIKU
AKTUALNOŚCI
Przypominamy, że w dniach 18 - 20 kwietnia b.r. odbędzie się egzamin gimnazjalny dla uczniów klas III kończących gimnazja.
Harmonogram egzaminu:
1. Część humanistyczna - 18 kwietnia 2018 r. (środa)
* z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie o godz. 9:00
* z zakresu języka polskiego o godz. 11:00
2. Część matematyczno-przyrodnicza - 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
* z zakresu przedmiotów przyrodniczych o godz. 9:00
* z zakresu matematyki o godz. 11:00
3. język obcy nowożytny
- 20 kwietnia 2018 r. (piątek)
*na poziomie podstawowym o godz. 9:00
* na poziomie rozszerzonym o godz. 11:00

Więcej informacji o egzaminie  - tutaj !!!
Egzamin Gimnazjalny