ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JODŁOWNIKU
Patron Szkoły

KALENDARIUM ŻYCIA WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO:


17 XII 1897 - PŁOCK - rodzi się przyszły poeta

Twórczość:

Zadebiutował w 1914r. w nielegalnym pisemku niepodległościowym "Młodzi idą"
Tomiki wierszy:
   "Wiatraki" (1925)
   "Trzy salwy" (wraz ze Stanisławem Ryszardem Standem i Witoldem Wandurskim, 1926)
   "Dymy nad miastem" (1927)
   "Troska i pieśń" (1932)
   "Krzyk ostateczny" (1938)
   "Bagnet na broń" (1943)
   "Drzewo rozpaczające" (1945)
   "Nadzieja" (1951)
1940 - przebywa we Lwowie, zostaje aresztowany i zesłany w głąb ZSRR
1942 - opuszcza więzienie, podejmuje pracę w Ambasadzie Polskiej w Kujbyszewie; wstępuje do armii generała Andersa i wraz z niš udaje się do Iranu, a później do Palestyny; zostaje zmuszony do opuszczenia służby czynnej
1943 - wydaje tomik wierszy Bagnet na broń
1945 - wydaje tomik wierszy Drzewo rozpaczające; wraca do kraju - zamieszkuje w Łodzi, potem w Warszawie
1946 - otrzymuje nagrody literackie miasta Łodzi i Warszawy
1948 - wydaje tomik wierszy Wiersze warszawskie
1950 - otrzymuje Państwową Nagrodę Literacką I stopnia
1951 - wydaje tomik wierszy Nadzieja, poemat Mazowsze i wybór wierszy dla dzieci
1953- wydaje poemat Wisła
1955 - ponownie otrzymuje Nagrodę Literacką I stopnia
1956 - wydaje zbiorek poetycki Anka - poświęcony tragicznie zmarłej córce Joannie
10 II 1962 - Warszawa - umiera.
1921 - ostatecznie opuszcza wojsko w randze kapitana jako kawaler Orderu Virtuti Militari i Krzyża Walecznych; kontynuuje studia, wstępuje do Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej Życie
1923 - zostaje sekretarzem redakcji czasopisma Nowa Kultura
1925 - debiut literacki - wydaje tomik wierszy Wiatraki
1925 - 1936 - pracuje jako sekretarz w redakcji Wiadomości Litarackich
1927 - wydaje tomik wierszy Dymy nad miastem
1929 - cenzura konfiskuje jego poemat Komuna Paryska
1929 - 1931 - redaguje Miesięcznik Literacki
1931 - zostaje aresztowany wraz z całym zespołem redakcyjnym
1932 - wydaje tomik wiersz Troska i pieśń
1936 - uczestniczy w Kongresie Pracowników Kultury we Lwowie
1938 - wydaje tomik wierszy Krzyk ostateczny
1939 - Zwišzek Zawodowy Literatów Polskich Przyznaje poecie nagrodę literacką - jedyną przed wojną; we wrześniu zostaje przydzielony do Ośrodka Zapasowego 28 dywizji w Zbarażu
1906 - 1915 - uczy się w Gimnazjum Płockim
1914 - zostaje redaktorem pisma szkolnego Młodzi idą
1915 - 1918 - wstępuje do Legionów
1917 - odmawia przysięgi na wierność Austrii i zostaje uwięziony
1918 - opuszcza wojsko, zdaje maturę, rozpoczyna studia na Uniwersytecie Warszawskim; ponownie wstępuje do wojska - uczestniczy w kampaniach na wschodzie
Patron Szkoły
Władysław Broniewski (1897 - 1962)
Wl. Broniewski drugi z prawej
Wl. Broniewski pierwszy z prawej