ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JODŁOWNIKU
Dokumenty
Statut szkoły
Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny
Harmonogram działań programu wych. - profilakt.
Koncepcja pracy szkoły
System doradztwa zawodowego
Regulamin placu zabaw
Regulamin świetlicy
Regulamin wycieczek
Postępowanie w razie wypadku
Procedury zarządzania kryzysem w szkole