ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JODŁOWNIKU
Rodzice
Procedury i instrukcje obowiązujące w czasie pandemii
Klauzula informacyjna "RODO"
Zarządzanie kryzysowe - ulotka
Kalendarz bieżącego roku szkolnego
Zmiany w reformie edukacji od 2017
Zmiany w egzaminie zewnętrznym po szkole podstawowej
Skład Rady Rodziców
Grafik spotkań nauczycieli z rodzicami
Rekrutacja
Wzory dokumentów
Wyniki EWD ZSP w Jodłowniku w cyklu trzyletnim
Regulamin świetlicy
Regulamin placu zabaw
Koncepcja pracy szkoły